LỚP DIỄN XUẤT KỊCH VÀ ĐIỆN ẢNH DÀNH CHO THIẾU NHI

LỚP DIỄN XUẤT KỊCH VÀ ĐIỆN ẢNH DÀNH CHO THIẾU NHI

Tiếp nối thành công của các khóa học diễn xuất kịch và diễn xuất điện ảnh nhí khóa đầu tiên – trung tâm thanh nhạc và nghệ thuật Hoài Nam tiếp tục khai giảng khóa học diễn xuất dành cho các bạn nhỏ từ 8 đến 14 tuổi, nhằm tạo một môi trường tốt nhất […]

Thanhnhachoaifnam

Designed and Developed by ThemeXpert.