Cô Tuyết Thu

Giảng viên kịch

“Tốt nghiệp diễn viên
Đang là diễn viên kịch
Hiện đang là Hội viên Hội Sân Khấu TP.HCM , Hội viên Hội Nghệ Sĩ Sân Khấu Việt Nam
Đang là GV Kịch Thiếu Nhi tại Trung Tâm Thanh Nhạc Hoài Nam “

Thanhnhachoaifnam

Designed and Developed by ThemeXpert.