Thầy Hữu Tiến

Giảng viên kịch

– Sinh ngày : 05/3

– Tốt Nghiệp Diễn Viên năm 1996

– Tốt Nghiệp ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh TP.HCM 2010

– Có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh

– Hiện tại đang là giảng viên tại ĐH Sân Khấu Điện ASnrnh

– Đang là giáo viên chủ nhiệm lớp Kịch Thiếu Nhi tại Trung Tâm Thanh Nhạc Hoài Nam

Thanhnhachoaifnam

Designed and Developed by ThemeXpert.