Thầy Thế Dũng

Giảng viên thanh nhạc

“Sinh ngày : 27/5
Cử Nhân Âm Nhạc – ĐH Văn Hóa Quân Đội
Đang là GV Thanh Nhạc tại Trung Tâm Thanh Nhạc Hoài Nam

Thanhnhachoaifnam

Designed and Developed by ThemeXpert.