page

Danh sách tin tức

BẢNG HỌC PHÍ - TRUNG TÂM THANH NHẠC HOÀI NAM

17/10/2018 16:40

Học Phí Các Khóa Học tại Trung Tâm Thanh Nhạc Hoài Nam
Ươm Mầm Tài Năng – Chắp Cánh Đam Mê - Khơi Nguồn Cảm Hứng

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THANH NHẠC HOÀI NAM

17/10/2018 14:52

TRUNG TÂM THANH NHẠC HOÀI NAM (HOÀI NAM ACADEMY) là một vườn ươm tài năng nghệ thuật nho nhỏ với những ước mơ to to. Ước mơ to nhất là được chắp cánh đam mê cho những con tim yêu nghệ thuật.